Stavba VÝMĚNA PŘEDLOŽENÉHO VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ HLAVNÍHO VSTUPU DO OBJ. č. 24 STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV v areálu Šrobárova ul. 49/48, Praha10.

Objednatel: Česká republika – Státní úřad pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10

Realizace: 2 Q 2013

Rozsah prací:

Výměna stávajícího venkovního schodiště v nevyhovujícím technickém stavu. Ocelové schodnice i zábradlí byly v pokročilém stavu koroze. Kompletní výměna schodnic i terasových stupňů, výměna dlažby podesty a vstupu včetně výměny vstupní prosklené stěny a zádveří za stěny s elektrickými automatickými posuvnými dveřmi napojenými na EPS objektu.

Společnost Stavokontrol s.r.o. na této stavbě zajišťovala technický dozor stavebníka, její přejímku včetně zajištění kolaudačního souhlasu.