Adaptace OD Máj na Městský úřad v Kralupech nad Vltavou.

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Realizace: od 08/2012 do 11/2013

Rozsah prací:

Rekonstrukce bývalého obchodního domu na prostory pro Městský úřad v Kralupech nad Vltavou. Původní montovaný železobetonový skelet byl zbaven všech výplňových a nenosných konstrukcí včetně obvodového zdiva až na nosnou konstrukci skeletu. Po demolici jednoho nosného traktu byla „hrubá stavba“ doplněna novými výplňovými a dělícími konstrukcemi tak, aby nová dispozice vyhovovala potřebám městského úřadu.

Rekonstruovaný objekt je opatřen novými fasádními konstrukcemi, okny a výplněmi otvorů, v nejbližším okolí domu a na střeše podzemních garáží je vytvořen prostor parteru, který má být základem budoucího centrálního náměstí v Kralupech nad Vltavou.