Stavba „ÚPRAVY KOMUNIKACE BAKALÁŘSKÁ“ v Praze 10 Malešicích.

Objednatel: Domov pro seniory v Praze 10 Malešicích, Rektorská 577

Realizace: od 06/2013 do 08/2013

Rozsah prací:

Výměna celé konstrukce vozovky včetně konstrukce stávajících vjezdů a přístupu do objektů od hrany vozovky na hranici pozemku.

Změna povrchu vozovky z dlážděné na živičnou včetně výměny obrubníků.

Přespádování vozovky a provedení nových kanalizačních vpustí a jejich připojení.

Vybudování výhyben pro míjení vozidel.

Stavební úprava vjezdu do obytné ulice z nadřazené komunikace Rektorská

Společnost Stavokontrol s.r.o. na této stavbě zajišťovala technický dozor stavebníka, její přejímku včetně zajištění kolaudačního souhlasu.