Stavokontrol, s.r.o.

Stavokontrol, s.r.o. je inženýrská společnost založená v únoru 2003. Společníci a nejbližší pracovníci vedení spolupracovali v předchozích letech při realizacích a dozorování staveb. Založení společnosti bylo vyvrcholením této úspěšné spolupráce.

Jsme společností, která se specializuje na inženýrskou činnost ve stavebnictví a provádíme veškeré činnosti od přípravy staveb a zajištění projektové dokumentace, přes konzultace, posouzení projektu včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, přípravu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby a zajištění kolaudace, odborné posudky. V současné době zajišťujeme uvedené činnosti např. pro tyto investory: Magistrát hl.m.Prahy, Městská část Praha 6, Městská část Praha 13, Správa státních hmotných rezerv MV ČR, Ústav silniční a městské dopravy a.s. Praha, Ředitelství silnic a dálnic a.s., Pražské služby a.s. a další.

Vedení společnosti, zaměstnanci a spolupracovníci, jsou převážně inženýři a technici s příslušnou autorizací ČKAIT. Jsme v kontaktu s dalšími profesními odborníky a specialisty, kteří doplňují naše dlouholeté praktické zkušenosti s přípravou a realizací stavebních prací.

Společnost je od r. 2004 držitelem certifikátu managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009, dále certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2008) a certifikátu EMS (ČSN EN ISO 14001:2005) pro inženýrskou činnost ve stavebnictví vydanými STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Rekonstrukce koupaliště Petýnka V Praze 6 Rekonstrukce sálu Globus na divadlo Semafor