Stavokontrol, s.r.o.

Stavokontrol, s.r.o. je inženýrská společnost založená v únoru 2003. Společníci a nejbližší pracovníci vedení spolupracovali v předchozích letech při realizacích a dozorování staveb. Založení společnosti bylo vyvrcholením této úspěšné spolupráce.
Jsme společností, která se specializuje na inženýrskou činnost ve stavebnictví a provádíme veškeré činnosti od přípravy staveb a zajištění projektové dokumentace, přes konzultace, posouzení projektu včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, přípravu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby a zajištění kolaudace, odborné posudky. V současné době zajišťujeme uvedené činnosti např. pro tyto investory: Magistrát hl. m. Prahy, Správa státních hmotných rezerv MV ČR, PVS a.s., Univerzita Karlova a další.

Vedení společnosti, zaměstnanci a spolupracovníci, jsou převážně inženýři a technici s příslušnou autorizací ČKAIT. Jsme v kontaktu s dalšími profesními odborníky a specialisty, kteří doplňují naše dlouholeté praktické zkušenosti s přípravou a realizací stavebních prací.

Společnost je od ledna 2016 držitelem certifikátů managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2008 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2007) pro inženýrskou činnost ve stavebnictví vydanými LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Rekonstrukce sálu Globus na divadlo Semafor