Oprava objektu Chelčického 842/39, Praha 3 - Žižkov

Objednatel: MČ Praha 3

Realizace: od 10/2013 do 11/2014

Rozsah prací:

Jedná se o objekt bývalých jeslí postavených v roce 1984. Stavba se skládá ze dvou pavilonů v současné době sloužících jako zařízení zdravotní a sociální péče.

Projekt řeší opravu obou pavilonů. Tato oprava se skládá z následujících částí: výměna výplní otvorů, oprava stávajících teras, anglických dvorků, vstupů do stávajících objektů, odstranění stávajících degradovaných zpevněných ploch a následné provedení nových zpevněných ploch, schodišť a parkoviště. Součástí projektu je i revitalizace parkových úprav včetně venkovního areálového osvětlení.

Základní statistické údaje stavby:

  • zastavěná plocha pozemku: 1 195m2
  • Plocha fasád: 3 001m3
  • Plocha měněných výplní otvorů: 413m3
  • Procento měněné plochy vnějšího pláště: 13,76%

Zahájení stavby: 10/2013

Dokončení stavby: 11/2014

Společnost Stavokontrol s.r.o. na této stavbě zajišťovala kontrolu prováděcí projektové dokumentace, technický dozor stavebníka v průběhu realizace stavby a její přejímku včetně zajištění souhlasu s užíváním stavby.