Stavba PAVILONU PRO SENIORY S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ při „Domově pro seniory v Praze 10 Malešicích, Rektorská 577“.

Objednatel: Domov pro seniory v Praze 10 Malešicích, Rektorská 577

Realizace: od 10/2011 do 06/2013 Výstavba byla z důvodů nezajištění finančních prostředků v roce 2012 přerušena. Stavební část dokončena a zkolaudována. Zprovoznění po zajištění finančních prostředků na vybavení interiéru z prostředků MHM Prahy.

Rozsah prací:

Stavba je navržena jako 3 nově stojící objekty funkčně zakomponované do areálu domova pro seniory. Třípodlažní hlavní pavilon s lůžkovou částí a denním centrem půdorysného rozměru 45,35 x 16,60m je konstrukčně řešen kombinací železobetonových stěn a sloupů v 1. PP a nosných cihelnách stěn v 1.-2.NP a železobetonových stropů. Druhý objekt dílen je cihelná stavba s plochou střechou rozměru 9,20 x 8,60m. Oba objekty jsou propojeny se stávajícím objektem spojovacím krčkem, který je řešen jako prosklená konstrukce se železobetonovou střechou podpíranou ocelovými sloupky. Fasády jsou řešeny kontaktním zateplovacím systémem se strukturální probarvenou silikátovou omítkou.

Všechny tři nové objekty jsou zakomponovány do stávajícího areálu domova pro seniory. Jedná se o otevřenou blokovou strukturu, jejíž součástí jsou nově vytvořené veřejně přístupné zelené plochy. Mezi objekty je situován prostor pro pacienty s cvičebními stroji, altánem a relaxačními prostory. Nově vybudované obratiště vozidel a parkoviště pro potřeby pavilonů je přístupné zrekonstruovanou ulicí Bakalářskou.

Základní statistické údaje stavby:

  • počet lůžek: 30
  • počet míst v denním stacionáři: 15
  • parkovací stání: 13
  • z toho imobilní stání: 1
  • celkem zastavěná plocha: 811m2

Společnost Stavokontrol s.r.o. na této stavbě zajišťovala technický dozor stavebníka, její přejímku včetně zajištění kolaudačního souhlasu.