ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31, Praha 3 - rozšíření MŠ

Objednatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3

Realizace: od 05/02015 do 08/2015

Rozsah prací:

Rekonstrukcí části 2.NP ZŠ dochází k vytvoření dvou nových tříd pro rozšíření stávajících prostor MŠ nacházejících se dosud v 1.NP budovy ZŠ Vlkova. Pro zpřístupnění nových tříd ze vchodu do MŠ z ulice Přibyslavská je provedeno nové schodiště. Na dvorní terasu jsou instalovány nové hrací prvky, třídy MŠ jsou vybaveny novým nábytkem. Součástí stavby je i rekonstrukce WC ve 2.NP základní školy.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala pro stavebníka technický dozor.