Revitalizace parteru Řepy

Objednatel: Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

Realizace: od 04/2015 do 10/2015

Rozsah prací:

Výměna povrchu komunikace pro pěší, oprava oplocení navazujících areálů, instalace mobiliáře - laviček a pouličních hodin, revitalizace zeleně. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací, zpracovanou firmou Kokeš Partners s.r.o. Podnádražní 910, Praha 9.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala technický dozor stavebníka.