Stavební úprava bytového domu Podbělohorská 2317/4, Praha 5

Objednatel: Spirit Property, SE, Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3

Realizace: od 04/2015 do 03/2016

Rozsah prací:

Stavební úpravy bytového domu spočívají v kompletní obnově a dispozičních úpravách stávajících bytů, v podkrovní vestavbě a zateplení fasády. Je provedena sanace zdiva suterénu a 1NP. V suterénu je zřízena centrální plynová kotelna a centrální ohřev teplé už. vody. Jsou provedeny nové domovní rozvody vodovodu, kanalizace, tepla a větrací potrubí, které jsou umístěny v nově zřizovaných instalačních šachtách. V celém objektu jsou vyměněny výplně otvorů a realizovány nové podlahy v bytech.

Součástí realizace akce byla kompletní revitalizace zahrady s vybudováním nových parkovacích míst a přístupového schodiště. Proběhla oprava opěrné zdi do ulice Podbělohorská i garáže která je její součásti. Současně je provedeno nové oplocení pozemku.

Základní údaje stavby:

  • Obestavěný prostor: 4 000 m3
  • Počet bytů: 14 (z toho 1 mezonetový)
  • Plocha pro bydlení: 1 241,4 m2
  • Nebytový prostor: 68,7 m2
  • Garáž: 1
  • Parkovací stání: 3

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala pro stavebníka technický dozor a koordinátora BOZP.