Stavební úprava bytového domu Davídkova

Objednatel: Spirit Property, SE Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3

Realizace: od 01 /2015 do 10 /2016

Rozsah prací:

Stavební úpravy bytového domu spočívají v dispozičních úpravách stávajících bytů s podkrovní vestavbou dvou bytů, zateplení fasád a vybudování parkovacích stání ve dvoře. Vyměněny byly také okenní a dveřní výplně. Nově byla vybudovaná výměníková stanice napojená na rozvody tepla z centrálního zdroje.

Základní údaje stavby:

  • Obestavěný prostor: 3 130 m3
  • Počet bytů: 8 (z toho 2 mezonetové)
  • Plocha pro bydlení: 744 m2
  • Garážová stání: 6
  • Parkovací stání: 2

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala pro stavebníka technický dozor a koordinátora BOZP.