Zateplení kolejí Hvězda, Praha 6, Zvoníčkova 1,3,5,7.

Objednatel: Univerzita Karlova Praha 1

Realizace: od 09/2017 do 05/2018

Rozsah prací:

Zateplení stěn a střechy objektů s výměnou všech oken a ostatních výplní otvorů. Po zateplení střechy, nová krytina a veškeré klempířské konstrukce. Provedeny nátěry klempířských prvků, kovových konstrukcí a aplikace antigrafiti nátěru na nové fasády. Součástí prováděných prací je rekonstrukce společných prostor v objektech tj. posilovny, klubu se zřízením zahrádky, prádelny atp. Jsou modernizovány vstupy do ubytovacích prostorů ubytovacích zařízení přes nové dveřní stěny s elektronickým zajištěním proti vstupu neoprávněných osob.