Rekonstrukce střech na hlavní budově a na budově B č.p. 577 v DS Malešice

Objednatel: Domov pro seniory Malešice, Rektorská ul., Praha 10

Realizace: od 06/2018 do 10/2018

Rozsah prací:

Při rekonstrukci střech byla provedena kontrola. Případně výměna stávající tepelné izolace, oprava parotěsné izolace, nová tepelná izolace včetně výměny klempířských prvků, hromosvodu a položení nové střešní krytiny.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala činnosti TDS a koordinátora BOZP na staveništi.