Stavba č. 43312 Černý Most II - 5. stavba etapa 0002 - opěrné stěny

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: od 04/2018 do 10/2018

Rozsah prací:

Realizované konstrukce jsou zahájením výstavby bytového komplexu na Černém Mostě v ulici Arnošta Valenty. Opěrné zdí pro plánované sportovní a dětské hřiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi přilehlými komunikacemi Arnošta Valenty na severní straně a pěší komunikací na jižní straně.

Opěrné stěny jsou navrženy a realizovány jako samostatné železobetonové konstrukce ve tvaru obráceného „T“ se spodní základovou deskou o tloušťce 300 mm a šířce 1400 mm.

Součástí stavby bylo odstranění náletových dřevin a zemní práce včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku.

Kolem staveniště bylo provedeno oplocení z pletiva potaženého plastem.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala činnosti příkazníka pro Hlavní město Prahu.