Rozšíření páteřní sítě vodovodu a kanalizace v ulici Na Kodlíči Vrané nad Vltavou

Objednatel: Obec Vrané nad Vltavou

Realizace: od 04/2018 do 10/2018

Rozsah prací:

Předmětem stavby bylo zřízení vodovodního a kanalizační řádu včetně přípojek v zastavěné části obce Vrané nad Vltavou. Do doby výstavby byly stávající rodinné domky napojeny kanalizací na žumpy a voda byla čerpána ze studní.

Výkopy byly prováděny v místech stávajících komunikací a bylo nutno zajistit stálý přístup do objektů.

Jelikož se jednalo o zřízení kanalizačního řádu v poměrně svažitém terénu a nebylo možno v plném rozsahu řešit odtok odpadních vod gravitační kanalizací, bylo vybudovaná přečerpávací stanice odpadních vod včetně tlakové kanalizace.

Součástí prováděných prací byla i nová úprava komunikací nad vodovodním a kanalizačním řádem.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala činnost TDS a koordinátora BOZP na staveništi.