Rekonstrukce administrativní budovy Pražských služeb, a.s.

Objednatel: Pražské služby, a.s.

Realizace: 2009

Rozsah prací: Předprojektová příprava stavby, koordinace projektu, inženýring a technický dozor investora při rekonstrukci administrativní budovy ředitelství Pražských služeb, a.s. za provozu objektu. Součástí rekonstrukce byla výměna elektrorozvodů, zdravotechnických a tepelných instalací s novým zdrojem tepla, obnova povrchů stěn a podlah, nový lehký obvodový plášť budovy včetně oken a úpravy vstupního podlaží.