Nástavba, rekonstrukce hosp. pavilonu a zateplení objektu Speciální MŠ Drahaňská, Praha 8

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2009

Rozsah prací: Nástavba dalšího patra na střeše stávajícího hospodářského pavilonu, rekonstrukce gastroprovozu v tomtéž pavilonu a zateplení celého objektu mateřské školy. V rámci stavby byla provedena nová konstrukce střechy školního pavilonu, čímž došlo ke sjednocení s novým tvarem hospodářského pavilonu.