Hřiště a sportovní hala Gymnázium Jana Keplera

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2009

Rozsah prací: Kompletní příprava stavby a technický dozor investora včetně zajištění kolaudace. Jedná se o novostavbu sportovní haly ve stávajícím areálu školy. Objekt je založen na pilotách. Celá nosná konstrukce je montovaná ze zakázkových prefabrikátů. Střecha je vegetační, z části pochozí přístupná ze stávající budovy.