Gymnázium Ch. Dopplera

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 2008 - 2009

Rozsah prací: Příprava dvou samostatných akcí a technický dozor investora při realizaci až po kolaudaci vestavby. Po demolici dvorních provizorií a sanaci dvorních zdí stávající budovy samotná stavba.

Dvorní vestavba jídelny a šaten, výměna oken v celém objektu.