Multifunkční operační středisko Malovanka

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: od 02/2016

Rozsah prací:

Objekt rozdělený na dva dilatační celky (jižní část „A“ a severní část „B“) je umístěn nad vjezdovým portálem strahovského tunelu.

Jižní část „A“ Nový multifunkční objekt je navržen jako železobetonová konstrukce v kombinaci stěnového a sloupového systému s monolitickými stropními deskami. Obvodový plášť je tvořen kombinací proskleného hliníkového fasádního systému, s lokálně vloženými, částečně otvíravými okny a pohledových železobetonových panelů zavěšených na zateplené železobetonové monolitické nosné konstrukci.

Severní část „B“ Podzemní garáže jsou navrženy jako dvoupatrový železobetonový sloupový skelet se ztužujícími stěnami a monolitickými stropními deskami. Obvodový plášť garáží a navazující opěrné stěny nad úrovní střešní terasy jsou navrženy jako pohledové železobetonové monolitické, nebo rovněž opláštěné prefabrikované panely.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťuje činnosti mandatáře pro Hlavní město Prahu.