Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: od 04/2017 do 12/2019

Rozsah prací:

Celková rekonstrukce památkově cenného a chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce v Praze 7.

Objekt byl dlouhá léta nevyužíván, což se projevilo negativně na jeho stavu. Během rekonstrukce se provede odizolování objektu, oprava krovu a kompletní výměna krytiny, úprava interiéru a nové rozvody, oprava fasády.

Po rekonstrukci bude objekt sloužit opět jako restaurace s možností využití pro kulturní a společenské akce jak uvnitř samotného objektu, tak i ve venkovních prostorách. Proto bude objekt během rekonstrukce vybaven moderním gastro zařízením pro přípravu jídel, instalována výkonná vzduchotechnika, výtahy atd.

Mimo vlastní objekt restaurace se provádí opěrná stěna a stabilizace svahu na jižní straně areálu.

Všechny stavební úpravy jsou konzultovány a kontrolovány pracovníky památkové péče.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťuje činnosti mandatáře pro Hlavní město Prahu.