UK SBZ - Rekonstrukce Koleje Arnošta z Pardubic – Praha 1, Voršilská ul. č. 1

Objednatel: Univerzita Karlova Praha 1

Realizace: od 06/2018 do 12/2019

Rozsah prací:

Celková rekonstrukce památkově chráněného objektu v památkové zóně Prahy. Objekt byl využíván pro ubytování a stravování studentů Karlovy univerzity.

Kolej Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici byla postavena v roce 1902 jako okázalá pseudobarokní stavba ozdobená sochami Vincence Vosmíka.

Rekonstrukce budovy se soustředí na úpravu dispozic se zřízením podkrovních kanceláří a zásadní modernizací menzy s výměnou technologie varny, přípravny a celého zázemí. Proběhne celková modernizace kancelářských a výukových prostorů, v podélných křídlech budovy budou nově umístěny kuchyňky pro zaměstnance.

Stavební úpravy obsahují zejména zřízení nových a rekonstrukci stávajících sociálních zařízení a výtahů. Nová bude elektroinstalace, ÚT, vzduchotechnika, střešní plášť, fasáda, obložkové zárubně s dveřmi, výmalby, repase oken a restaurátorská oprava soch.

Celý objekt je koncipován jako bezbariérový.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťuje činnosti TDS a koordinátora BOZP na staveništi