TV Praha 15 - úprava uličního profilu Zápotoční

Objednatel: Městská část Praha 15

Realizace: od 10/2013 do 05/2014

Rozsah prací:

Stavba je začleněna do 1.etapy plánované rekonstrukce oblasti zástavby rodinných domků v Nové Hostivaři. V rámci stavby dochází k rekonstrukci vodovodního řadu, stávající konstrukce vozovek a opravě konstrukce chodníků a vjezdů na jednotlivé pozemky. Zároveň dojde k úpravě zelených ploch a zřízení parkovacích míst ze zatravňovacích prvků ve stávající zeleni.