Stavební úpravy objektu Cimburkova 600/18, Praha 3

Objednatel: MČ Praha 3

Realizace: od 11/2013

Rozsah prací:

Objekt původní školy z konce 19. století se nachází na severním svahu Žižkova v polovině délky ulice Cimburkova. V objektu s technickým suterénem a čtyřmi nadzemními podlažími dojde k drobným dispozičním úpravám, statickému zajištění degradované římsy, budou vyměněny vnitřní zdravotechnice rozvody, elektroinstalace. Se zateplením dvorní fasády budou částečně vyměněna a zrekonstruována okna, ve vnitřním dvoře bude zřízena plocha pro sportovní využití.

Objekt po rekonstrukci bude nadále sloužit jako Základní škola.