Stavba MŠ V Zahrádkách, Praha 3, Žižkov

Objednatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3

Realizace: od 04/2014 do 02/2015

Rozsah prací:

Novostavba mateřské školy se zázemím je dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 43,6 x 15,1 m se vstupní halou, ředitelnou, zasedací místností, technickou místností, šatnami, toaletami, komunikačními prostory, dvěma schodišti, dvěma pracovnami/jídelnami, každá pro dvě oddělení dětí. V objektu je uvažováno se čtyřmi odděleními pro 112 dětí. Součástí realizace jsou venkovní terasy zastřešené pergolami a revitalizace zahrady, hřiště a nezbytná přeložka horkovodu a veřejné kanalizace.

Základní údaje stavby:

  • Obestavěný prostor: 5 104,25 m3
  • Zastavěná plocha objektu: 662,9 m2
  • Plocha zakryté terasy: 184,6 m2
  • Celková kapacita školky: 112 dětí

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala technický dozor stavebníka.