Rekonstrukce vybraných komunikací města Roztoky – II etapa

Objednatel: Město Roztoky, náměstí 5.května 2, 252 63 Roztoky

Realizace: od 06/2015 do 09/2016

Rozsah prací:

Stavební úpravy stávajících komunikací Sedláčkova, Vidímova, Řadová, Smetanova a křižovatka Žirovnického x Třebízského. Úpravy spočívají ve výměně stávajícího krytu vozovek a chodníků za novou konstrukci stmelenou, zřízení silničních a chodníkových obrub, zelených ploch, vjezdů, chodníků, parkovacích stání se zachováním všech vazeb na stávající okolní komunikace v místech napojení. Odvádění dešťových je zajištěno pomocí podélného a příčného spádu přes uličních vpustí do vsakovacích žeber s bezpečnostními přepady do kanalizace. Součástí akce je zřízení nového veřejného osvětlení.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala pro stavebníka technický dozor a koordinátora BOZP.