Nový koncept prodejny Lidl Strakonice a odstranění stavby č.p.1291

Objednatel: Lidl Česká republika v.o.s.

Realizace: 2016

Rozsah prací:

Na základě nového přístupu společnosti Lidl k přestavbě prodejen na nákupní střediska byla provedena demolice stávající prodejny a postaven nový objekt dle přijatého konceptu objemově prostornějších prodejen. Byl použit betonový skelet s vyzdívkou na vrtané piloty. V TZB byly zabudovány nejnovější technologií větrání, EZS, EPS, topení i chlazení vnitřních prostor včetně vybavení prodejny mrazáky a dalšími potřebami pro prodej. Součástí výstavby také vybudování prostorného parkoviště včetně dobíjecí stanice pro elektromobily. Bylo provedeno nové připojení areálu na komunikaci, kanalizaci a ostatní media. Prodejní plocha nového nákupního střediska Lidl ve Strakonicích je 1426 m2.

V Kladně byla provedena pravidelná oprava a modernizace stávající prodejny včetně opravy venkovní parkovací plochy.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na těchto stavbách zajišťovala činnosti TDS a koordinátora BOZP na staveništi.