Certifikáty

Společnost je od r. 2004 držitelem certifikátu managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009, dále certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2008) a certifikátu EMS (ČSN EN ISO 14001:2005) pro inženýrskou činnost ve stavebnictví vydanými STAVCERT Praha, spol.s r.o.