Certifikáty

Společnost je od ledna 2016 držitelem certifikátů managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2008 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2007) pro inženýrskou činnost ve stavebnictví vydanými LL-C (Certification) Czech Republic a.s.